Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een veilige en effectieve behandelwijze voor talrijke lichamelijke klachten voor zowel jong als oud. Osteopaten kennen het lichaam van A tot Z. Hierdoor kan tijdens een osteopatisch consult zeer precies worden onderzocht welk weefsel minder beweegt en daardoor verantwoordelijk is voor uw klachten.

Als u bijvoorbeeld last heeft van een ‘tennis-elleboog’ wordt er door een osteopaat niet alleen gekeken naar de spier/pees, de zenuwen en de wervelkolom maar ook naar organen, bloedsomloop, bindweefsel en stand van het lichaam.

Het woord ‘Osteopathie’ en de filosofie.

Het woord ‘osteopathie’ is een samenvoeging van de twee Griekse woorden ‘Osteo’ en ‘Pathie’. Osteo betekent bot/beenderen en pathie betekent ziekte/afwijking/aandoening.
Oftewel: ziekte der beenderen.

De grondlegger de Amerikaanse arts Dr. A.T. Still (1828-1917) bedoelde het net iets anders. Hij kwam tot het inzicht dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweeglijkheid behoren te vertonen. Er zijn bewuste bewegingen zoals lopen, tillen etc. maar ook veel onbewuste bewegingen: het samentrekken van de hartspier (100.000 maal per dag), het op en neer gaan van de ribbenkast bij de ademhaling (20.000 keer per dag). Zelfs de organen, waar we zelden bij stilstaan, bewegen voortdurend. De nieren leggen bv. zo’n 600 meter per dag af op de beweging van het middenrif. Al deze bewegingen beïnvloeden elkaar.

Dr. A.T. Still ontdekte dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hieruit werd een methode ontwikkeld om met specifieke vaardigheden de beweeglijkheid van lichaamsweefsels met enkel de handen te beïnvloeden c.q. te herstellen. De osteopathie. Dit was voor die tijd tamelijk revolutionair omdat het lichaam werd aangezet tot zelfgenezing (zelfregulatie) op een eenvoudige en subtiele manier.

Naast de principes van zelfregulatie en bewegingsverlies als oorzaak voor ziekte kent osteopathie nog meer uitgangspunten. Het lichaam beschouwd als een functionerend geheel (holistische benadering) en er is een intieme verbondenheid tussen structuur en functie (deze relatie is wederkerig).

Gebruik makend van deze principes onderzoekt en behandelt de osteopaat. Hij is opzoek naar de klacht uitlokkende structuur, de zogenaamde primaire klacht. Hoe een osteopatische behandeling eruit ziet, leest u onder het kopje osteopathisch consult.