Kosten en vergoedingen

De eerste behandeling zal ongeveer 60 minuten duren. Er zal gestart worden met een uitgebreid intakegesprek. Hierbij worden vragen gesteld over uw huidige klachten en uw medische voorgeschiedenis. Er zal daarna gestart worden met een manueel onderzoek met daaraan gekoppeld de eerste behandeling. De 2de en daarop volgende behandelingen zullen ongeveer 45 minuten duren.

Kosten voor zowel uw eerste als vervolgbehandelingen bedragen altijd € 92,50 per behandeling. De betaling dient direct na de behandeling te gebeuren.
U kunt kiezen voor een contante betaling of de betaling te voldoen via een pintransactie. (pinautomaat is aanwezig in de praktijk)

Na de betaling zal aan u een factuur worden overhandigd. Met behulp van deze factuur bent u in staat om de kosten geheel / gedeeltelijk te declaren bij de zorgverzekeraar. Dit hangt af van uw verzekering. Voor uw vergoeding verwijs ik u naar het kopje  ‘vergoedingen verzekeraar’, zie hieronder.

Let op: Mocht u verhinderd zijn, laat het dan tijdig weten. Afmeldingen minder dan 24 uur van tevoren worden in rekening gebracht tenzij er sprake is van overmacht. Kosten voor No – Show bedragen € 47,50.

 

Vergoedingen verzekeraar

Voor een actueel overzicht van alle vergoedingen voor Osteopathie verwijs ik u door naar de website van zorgwijzer.

Bij twijfel neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.


Beroepsvereniging

Osteopathie praktijk Mark Meulenbroeks is erkend en geregistreerd bij de beroepsvereniging NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en bij het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie).

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de websites van het NVO www.osteopathie.nl en van het NRO www.osteopathie-nro.nl.