Methode volgens Frank de Bakker

Korte inleiding wie Frank de Bakker is.
Frank de Bakker heeft uitgaande van de grondbeginselen van de Osteopathie, zoals beschreven door de Amerikaanse arts Taylor Still, een verdere verfijning ontwikkeld in zijn opleiding “Geïntegreerde technieken”.

Andrew Taylor Still gaat in beginsel uit van de Anatomie, de wetenschap die de bouw en de onderlinge verhouding van structuren in het lichaam beschrijft. Hieronder vallen onder andere de organen, de spieren, het zenuwstelsel inclusief de hersenen, het bloedvatsysteem en het bindweefsel (de fascia).

Frank de Bakker heeft de Anatomie verweven met de Embryologie, de ontwikkeling van de ongeboren mens. Daarnaast maakt hij gebruik van de Ontogenese, een onderdeel van de Embryologie dat de oorsprong en de onderlinge samenhang van de verschillende weefsels en organen beschrijft.

Mark Meulenbroeks baseert zijn behandelingstechnieken op deze basisprincipes.

Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar onderstaande website: https://www.integrated-techniques.com/nl/